Apie mus

Pranešimas apie parengtas UAB Upytės eksperimentinio ūkio ir UAB „Šeduvos avininkystė“ reorganizavimo sąlygas
Paskelbta 2018-09-27 

Papildoma  informacija

 

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ ATRANKOS Į UAB „GENETINIAI IŠTEKLIAI“ VALDYBĄ

Paskelbta 2019-05-16

Papildoma informacija

 

Pavadinimas    UAB Upytės eksperimentinis ūkis

Įmonės kodas 168956721
PVM kodas LT689567219
Adresas Ėriškių g.8  Upytė,   38294 Panevėžio r.
 Vadovas Audrius  Zalatoris

Tel.Nr.:  8 45 555 534; 8 687 77099

E-paštas: bendrove@upytes-eukis.lt

Veiklos tikslai:

  • siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo;
  • kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;
  • siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvaus panaudojimo;
  • siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė;
  • javų, pluoštinių ir aliejinių augalų sėklininkystė;
  • eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla

 

Pagrindinė informacija apie įmonę

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Veikla Gyvulininkystė, augalininkystė,
Vidutinis darbuotojų skaičius 62
Valstybei priklausanti akcijų dalis 100 %
Akcijų valdytojas LR Žemės ūkio ministerija

 

Vadovybė
 
Valdybos pirmininkas Alfredas  Gustas, Žemės  ūkio  ministerijos Teisės  departamento Teisės  taikymo  ir  kooperacijos  skyriaus  Kooperacijos  poskyrio  vedėjas
Valdybos nariai Ramūnas  Antanaitis, nepriklausomas narys
  Rolandas  Masilevičius, nepriklausomas narys
   Rasa Motiejaitė, Žemės  ūkio  ministerijos  kaimo  plėtros   departamento  Kompensacijų  ir  investicijų  skyriaus  vyriausioji  specialistė
  Vilmantas  Tovenskas, nepriklausomas  narys
  Elona  Varanauskienė,  Žemės  ūkio  ministerijos Veiklos  administravimo  ir turto  valdymo  departamento  Turto valdymo  skyriaus  vyriausioji  specialistė
Direktorius Audrius Zalatoris

Pagrindiniai  rodikliai

Rodikliai Mato vnt. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Pardavimo pajamos tūkst.Eur 1620,4 1536,1 1859,0
Pardavimo savikaina tūkst.Eur 1328,7 1286,3 1454,0
Bendrasis pelnas tūkst.Eur 291,7 249,8  405,0
Veiklos sąnaudos tūkst.Eur 212,5 192,3 219,3
Nuosavo  kapitalo grąža proc. 4,68  3,89 8.49
Grynasis pelnas tūkst.Eur 94,2 80,9 184,7
Grynojo pelningumas rodiklis proc. 5,8 5,3 9.93