Apie mus

Skelbimas DĖL nepriklausomų KANDIDATŲ atrankos Į  
UAB  UPYTĖS EKSPERIMENTINIO ŪKIO  VALDYBĄ

Paskelbta 2017-03-10

Pavadinimas    UAB Upytės eksperimentinis ūkis

Įmonės kodas 168956721
PVM kodas LT689567219
Adresas Upytė, LT-38294 Panevėžio r.
 Vadovas Audrius Zalatoris

Telefonas: +370 45 555698

Faksas: +370 45 555573

E-pštas: bendrove@upytes-eukis.lt

            2001 m. reorganizavus Upytės bandymų stotį, įsteigta uždaroji akcinė bendrovė (UAB) Upytės eksperimentinis ūkis. Jai vadovauja Audrius Zalatoris. Bendrovėje dirba apie 70 žmonių, naudojama apie 1200 ha žemės ūkio naudmenų.

Pagrindinės UAB Upytės eksperimentinis ūkis veiklos kryptys – linų ir javų sėklininkystė, perspektyvių pieno bei mėsos krypties galvijų veislininkystė. Be to, bendrovė yra bazė moksliniams tyrimams bei naujoms technologijoms taikyti, propaguoja mokslo pasiekimus, padeda bandymų stočiai rengti konferencijas, seminarus, pasitarimus, lauko dienas.

Bendrovė  yra patvirtinta  Lietuvos  žalųjų  ir  Švedijos  žalmargių  galvijų  veislynu. Išaugintos šių  veislių telyčios  bei  Švedijos  žalmargių  buliukai  parduodami  Lietuvos galvijų augintojams. Dalyvaujama Žemės  ūkio  ministerijos  subsidijuojamų  priemonių  projekte „Kokybės  programos  Švedijos  žalmargių  galvijų  veislyne  įgyvendinimas“. Švedijos  žalmargių  galvijų  veislyne siekiama  gerinti  produkcijos kokybę, higienos, aplinkos, darbuotojų darbo  sąlygas bei gyvulių  gerovę.

Bendrovėje laikoma 880 galvijų, iš jų 350 melžiamų karvių. Laikoma Lietuvos žalųjų, Švedijos žalmargių ir pieninių Simentalų veislės galvijai. UAB Upytės eksperimentinis ūkis nuo 1993 m. yra Lietuvos žalųjų galvijų veislynas. 1996 ir 1998 m. iš Švedijos buvo įvežta 100 vnt., 2007 – 30 vnt. Švedijos žalmargių veislės veršingų telyčių, 2006 metais iš Austrijos – pieninių Simentalų veislės 30 veršingų telyčių. Kaip pagalbinę šaką nuo 1998 metų ūkis veisia Šarole mišrūnus. Dabar siekia, kad banda būtų pripažinta grynaveisle. UAB Upytės eksperimentinis ūkis aktyviai dalyvauja  Agro Balt parodose kur eksponuoja veislinius galvijus. Bendradarbiauja su AB ”Lietuvos veislininkyste“ tiekdama jiems buliukus veislei. Taip pat augina veislines telyčias kurias parduoda Lietuvoje ir užsienyje. 2008 metais rengtose rajoninėse melžėjų varžytuvėse ūkio melžėjos užėmė 1 ir 2 vietas.  2009 metais buvo įrengta 24 vietų melžimo aikštelė  ”šonas prie šono“. Tais pačiais metais rengtame konkurse „Pažangiausias Lietuvos ūkis“ tapo pažangiausiu galvijininkystės ūkiu.

Dalyvaujama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmosios veiklos srities ,,Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų bendrijos standartų įgyvendinimas“ įgyvendinime, pastatyta mėšlidė ir srutų rezervuaras-lagūną su technologine įranga.